PROJE HAKKINDA

AB Hayat Boyu Öğrenme Programı 2013 yılı çağrısı Leonardo da Vinci eylemi kapsamında sağlanan hibe desteği ile İDDMİB koordinatörlüğünde yürütülen mesleki eğitim odaklı yenilik transferi projesidir.

Projenin hedef grubu, KOBİ’ler ve KOBİ’lerde dış ticaret alanında görev yapan personeller ile bu alanda çalışmak isteyen kişilerdir.

Projenin nihai çıktısı, ticari istihbarat eğitim metotları ve eğitim materyallerini içeren web tabanlı eğitim modülü ve mobil platformdur.

Dünya ticaretinde her geçen gün daha da önem kazanan ticari istihbarat konusunda, hedef pazar araştırması, rakiplere ilişkin bilgilere ulaşma, hedef pazar bilgilerine ve raporlarına ulaşma yöntemleri, rekabet stratejisi ve girişimcilik gibi alanları kapsayan bir uzaktan eğitim (e-learning) modülü oluşturulmuştur.

Söz konusu eğitim modülü ile;

  • KOBİ’lerimizin ticari istihbaratın önemini kavrayarak, bu bilgilere nereden ve nasıl ulaşabileceklerine yönelik metotlar öğretilecek ve bu sayede ihracat kapasiteleri arttırılacaktır.
  • Uzaktan eğitim metodolojisi ile oluşması muhtemel eğitim maliyetleri ve zaman kayıpları azaltılacaktır.