Veiklos

  1. Valdymas ir tvarumas
  2. Kokybės valdymas
  3. Analizė
  4. Persvarstymas, mokymo turinio redagavimas ir tobulinimas
  5. Internetinė ir mobili platforma
  6. Pilotiniai mokymai
  7. Skaidrumas ir paplitimas
  8. Panaudojimas