Apie projektą

Tai yra inovacinis projektas, kurio pagrindas yra profesinis mokymas ir praktinis rengimas. Projektas yra pasiūlytas ES ilgalaikio mokymosi programos (EU Lifelong Learning Programme) ir koordinuojamas Stambulo spalvotųjų ir nespalvotųjų metalų eksportuotojų asociacijos (IDDMIB). Projekto trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2014-ųjų metų gegužės ki 2016-ųjų metų balandžio).

Svarbiausias I-CIA of SMEs (Mažų ir vidutinių įmonių konkurencinio intelekto gerinimo galimybės) projekto tikslas yra mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo gerinimas Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Turkijoje teikiant paramą susijusią su konkurenciniu darbuotojų intelektu ir strategijomis. Projekto tikslai yra konkurencinio intelekto svarbumo suvokimo ugdymas ir žmonių skaičiaus augimas darbo rinkoje, kurie yra familiarūs konkurenciniam intelektui.

Taip pat projektu siekiama sukurti edukacinę elektroninę platformą tikslinei, kuri atspindėtų galutinio vartotojo praktinius poreikius ir būtų pakankamai lanksti pasiekti tikslinės grupės specifinius poreikius. Taigi, I-CIA of SMEs (mažų ir vidutinių įmonių konkurencinio intelekto gerinimo galimybės) projektas plėtos profesinio mokymo eigą, kuri padės išmokyti mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus padidinti jų konkurencingumą globalioje rinkoje naudojant laisvą distancijos mokymąsį ir praktikos metodus.
Mokymo medžiaga bus tobulinama naudojant gilesnį plėtojimą, lokalizavimą ir apžvelgimą esamos e-mokymosi medžiagos skirtos auditorijai padėti įgyti kompetencijų reikalingų konkurenciniam intelektui išugdyti.

Numatyti projekto rezultatai:

  • Pagerinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą šalyse partnerėse
  • Skatinti informacijos apie konkurencinio intelekto plitimą
  • Didinti žmonių skaičių, kurie yra kompetetingi konkurenciniame intelekte
  • Sukurti elektroninę platfromą e-mokymuisi (kuri būtų pritaikytą pagal tikslinės grupės specifinius poreikius)

    Tikimasi, jog projekto rezultatai pagerins mažų ir vidutinių įmonių veiklą, kuri sudaro daugiau nei 90% ES rinkos. Tai bus padaryta didinant įmonių konkurencingumą, siekiant didinti eksporto augimą ir įmonės profilio lankstumą.