O projektu

CIA of SMEs projekt je transfera inovacija, s naglaskom na strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Projekt je  odobren unutar poziva na dostavu projektnih prijedloga iz 2013. i financiran putem EU Programa za cjeloživotno učenje (EU Lifelong Learning Programme), potprograma Leonardo da Vinci. Projekt je koordiniran od strane partnera Istanbul Ferrous and Non-Ferrous Exporters’ Association IDDMIB. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Projekt je započeo s provedbom u svibnju 2014. godine i završiti će s provedbom u travnju 2016. godine.

Primarni cilj I-CIA of SMEs projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u Litvi, Bugarskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Turskoj, podržavajući osoblje u području kompetitivne inteligencije (CI  Competitive Intelligence) i strategije. Općenito, projekt ima za cilj podizanje svijesti o važnosti kompetitivne inteligencije i strategije u malim i srednjim poduzećima, i povećanje broja ljudi koji su vješti u području kompetitivne inteligencije na tržištu rada.

Cilj projekta je pružiti ciljnoj skupini obrazovnu e-platformu koja odražava praktične potrebe krajnjih korisnika, i koja je dovoljno fleksibilna za rješavanje specifičnih potreba ciljne skupine. Projekt  I-CIA of SMEs razviti će tečaj stručnog osposobljavanja i educirati osoblje malih i srednjih poduzeća da povećaju svoju konkurentnost i udio u globalnom tržištu putem otvorene i udaljene metode učenja i treninga (open and distance learning and training methods). Trening materijal će se poboljšati kroz buduće razvijanje, lokaliziranje i contekstualizaciju postojećeg e-learning materijala, čija je svrha  pomoći korisnicima da steknu  vještine potrebne za CI strategiju konkurentnosti.

Očekivani rezultati I-CIA MSP projekta su:

  • Poboljšana konkurentnost malih i srednjih poduzeća u partnerskim zemljama
  • Podignuta razina svijesti o kompetitivnoj inteligenciji
  • Povećan broj ljudi koji su vješti u kompetitivnoj inteligenciji
  • Osnovana E-temeljena platforma za e-učenje

Očekivano je da će rezultati projekta poboljšati trenutne uvjete malih i srednjih poduzeća, koji čine više od 90% tržišta EU, na način da će povećati konkurentnost, postići rast izvoza i fleksibilnost profila tvrtki.