Δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου τον Ιανουάριο

Η ημερομηνία για την δεύτερη συνάντηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 20 – 21 Ιανουαρίου 2015 στη Βράτσα, Βουλγαρία. Συμφωνήθηκε ότι το φυλλάδιο του έργου, η ιστοσελίδα του έργου, η έκθεση της ανάλυσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα είναι έτοιμα πριν από τη δεύτερη συνάντηση στη Βράτσα.

 

vratsa1 vratsa2