Έγγραφα του έργου

Leonardo Da Vinci Transfer Of Innovation Project Poster

Poster

I-CIA of SMEs Flayer

Flyer-GR

δελτίο-1 I-CIA-of-SMEs

δελτίο-1 

Newsletter I-CIA-of-SMEs

δελτίο-2

Newsletter I-CIA-of-SMEs

δελτίο-3

δελτίο-3 I-CIA of SMEs

δελτίο-4