Εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

The Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου Βελτίωση των ικανοτήτων Ανταγωνιστικής Νοημοσύνης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (I-CIA of SMEs) πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Εξαγωγέων Σιδηρούχων και μη μετάλλων στις 21 και 22 Ιουλίου, 2014. Υπήρχαν εκπρόσωποι από κάθε χώρα εταίρο του έργου – DDMIB, ένωση εξαγωγέων (TR), LPK, ΜΚΟ (LT), Boğaziҫi University Πανεπιστήμιο (TR), E-Intelligent, εταιρεία πληροφορικής (ES), Zadar τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός (HR), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βράτσα (BG) και IDEC Α.Ε., εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και πληροφορικής (GR).
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διανεμήθηκαν βιβλιαράκια και φυλλάδια της Ένωσης Εξαγωγέων Σιδηρούχων και μη μετάλλων της Κωνσταντινούπολης στους συμμετέχοντες και ένα μεγάλο banner χρησιμοποιήθηκε για τη προβολή του έργου.
Ο συντονιστής του έργου και οργανισμός υποδοχής, η ΕΕΜΜΚ, άνοιξε τη συνάντηση καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και παρουσίασε την ημερήσια διάταξη της συνάντησης.
Το απόγευμα οι εταίροι ενημερώθηκαν για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με την Εθνική Υπηρεσία, και ο προϋπολογισμός διανεμήθηκε στους εταίρους.

2.gun 1.gun