Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Contact related with project
Name: Murat Taskin Mutlu Demirkan
Phone: +902124540168 +902124540631
E-mail: murat.taskin@immib.org.tr mutlu.demirkan@immib.org.tr

 

Επαφή
Όνομα:  Ξένια Χρονοπούλου Λίλα Ανθοπούλου
Τηλέφωνο: +302104286227 +302104286227
E-mail: xenia@idec.gr lila@idec.gr