Δραστηριότητες


  1. Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  2. Διαχείριση Ποιότητας
  3. Ανάλυση
  4. Αναθεώρηση, επεξεργασία και ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
  5. Διαδικτυακή & Κινητή Πλατφόρμα
  6. Πιλοτική εκπαίδευση
  7. Προβολή και διάδοση

8. Αξιοποίηση