Новини

Новини и съобщения относно проект I-CIA of SMEs.

  • Първа среща, която се проведе в Истанбул

Първата партньорска среща по проект „Подобряване способностите на малките и средни предприятия за проучване на конкуренцията“ (I-CIA of SMEs) се проведе на 21 и 22 юли 2014г. в сградата на Асоциацията на износителите на черни и цветни метали в Истанбул. На нея присъстваха представители от всяка една държава, която е партньор по проекта: Асоциация на износителите на черни и цветни метали – Истанбул (Турция), Конфедерация на индустриалците в Литва, Университет „Богазичи“ (Турция), компанията E-intelligent (Испания), Агенция за регионално развитие ZADRA (Хърватия), Търговско-промишлена палата – Враца (България) и IDEC – консултантска IT компания (Гърция).

В началото на срещата представители на Асоциацията на износителите на черни и цветни метали – Истанбул (IDDMIB) раздадоха брошури и книжки на всички участници. С цел реклама на проекта беше използван рол банер.

Координаторът на проекта и приемаща организация – Асоциацията на износителите на черни и цветни метали – Истанбул (IDDMIB) – откри срещата с приветствие към участниците и представи дневния ред, според който ще се проведе срещата.

По време на следобедната сесия на партньорите беше предоставена информация за процеса на договаряне с Националната агенция и им беше връчен план за бюджета. Допълнителни подробности относно поведението на партньорите са предвидени да бъдат предоставени чрез пояснително писмо по електронната поща.