Контакти

Координиращ проекта партньор: Асоциация на износителите на черни и цветни метали – Истанбул

Контакти за информация по проекта :

Име : Мурат Ташкин Телефон +902124540168 Електронна поща : murat.taskin@immib.org.tr
Име :Мутлу Демиркан Телефон  : +902124540631 Електронна поща: mutlu.demirkan@immib.org.tr