Дейности

1. Управление и устойчивост
2. Управление на качеството
3. Анализи
4. Преглед, редакция и разработване на учебно съдържание
5. Онлайн и мобилна платформа
6. Пилотни обучения
7. Видимост и разпространение на информация
8. Експлоатация