ТАЙНИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ СЕ РАЗКРИВАТ

изследвания на целевия пазар, сдобиване с информация за конкурентите, методи за придобиване на пазарни проучвания и доклади, конкурентна стратегия, както и теми от областта на предприемачеството – всичко това влиза в обхвата на проекта!

ayrac-yildiz

Чрез този проект

Business Intelligence and Data mining concept - business woman sсе цели да се създаде модул за електронно обучение относно изследванията на целевия пазар, проучване на информация за конкуренцията, методи за придобиване на пазарни проучвания и доклади, конкурентна стратегия, въпроси от областта на предприемачеството – предизвикателства, които стават все по-сериозни пред световната търговия с всеки изминал ден.

 

Новини

Новини и съобщения относно проект I-CIA of SMEs.