DIŞ TİCARETİN SIRLARI AÇIĞA ÇIKIYOR

hedef pazar araştırması, rakiplere ilişkin bilgilere ulaşma, hedef pazar bilgilerine ve raporlarına ulaşma yöntemleri,
rekabet stratejisi ve girişimcilik konularının hepsi bu proje kapsamında!..

ayrac-yildiz

Proje ile …

Dünya ticaretinde her geçen gün daha da önem kazanan ticari istihbarat konusunda, hedef pazar araştırması, rakiplere ilişkin bilgilere ulaşma, hedef pazar bilgilerine ve raporlarına ulaşma Business Intelligence and Data mining concept - business woman syöntemleri, rekabet stratejisi ve girişimcilik gibi alanları kapsayan bir uzaktan eğitim (e-learning) modülünün oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Duyurular

I-CIA of SMEs projesi ile ilgili son gelişmeler, haberler, duyurular.